Мобилна навигација
17. maj 2017.

Prijava za učešće u Evropskoj nedelji preduzetništva – SME Week

Generalni direktorat Evropske komisije za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća (DG GROWTH), u saradnji sa dva nacionalna koordinatora, Ministarstvom privrede i Privrednom komorom Srbije, poziva organizacije, institucije i druge organizatore da prijave, i u okviru promotivne kampanje „Evropska nedelja preduzetništva – SME Week“, promovišu svoje aktivnosti i događaje koji imaju širi značaj za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća.

Evropska nedelja preduzetništva – SME Week, promotivna kampanja koju je 2009. godine pokrenula Evropska komisija i u kojoj Republika Srbija aktivno učestvuje od samog početka, održava se u 37 zemalja. Ova inicijativa ima za cilj promociju preduzetništva kroz organizaciju niza promotivnih događaja različitih organizatora, kao i da informiše preduzetnike o institucijama koje pružaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, u toku cele godine.

Događaji, konferencije, seminari, sajmovi, tribine prijavljuju se preko sajta http://ec.europa.eu/sme-week.

Sajt projekta SME Week 2017 operativan je na portalu Evropske komisije sve do 30.11.2017. godine, što omogućava prijavu aktivnosti. Preporuka je da se aktivnosti prijave najmanje dve sedmice pre održavanja skupa. Prihvatljive su sve teme koje promovišu mala i srednja preduzeća, kao na primer: preduzetničko obrazovanje, internacionalizacija malih i srednjih, druga šansa, smanjenje administrativnih barijera, žensko preduzetništvo, inovacije, start-up, projekti za mala i srednja preduzeća, finansiranje i zastupanje interesa ovog sektora i dr.

Nakon verifikacije događaja na sajtu EK, molimo vas obratite se nacionalnim koordinatorima radi preuzimanja logoa projekta koji možete koristiti u pozivima za skup i promotivnim materijalima.

Za sve dodatne informacije u vezi SME Week-a u Srbiji možete se obratiti nacionalnim koordinatorima projekta u Srbiji: Milici Pavić milica.pavic@pks.rs u Privrednoj komori Srbije i Milici Stanković milica.stankovic@privreda.gov.rs u Ministarstvu privrede