Мобилна навигација

Biografija

Milan S. Čukić, rođen je 25. avgusta 1982. godine u Beogradu.

Osnovnu i srednju školu (Šestu beogradsku gimnaziju) završio je u Beogradu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pravosudni ispit položio je 2014. godine.

Upisan je u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije od 2021. godine, kao lice koje je dobilo dozvolu za posredovanje u zakonom predviđenom postupku.

Objavio je niz stručnih članaka i radova iz oblasti privrede sa posebnim osvrtom na uporedno pravne analize i privrednu saradnju.

Oblast kojom se pretežno bavi odnosi se na državnu upravu, međunarodnu privrednu saradnju i poslovno povezivanje.

Svoju poslovnu i radnu karijeru započeo je u Privrednoj komori Beograda 2012. godine, a zatim sa uspehom nastavio u Privrednoj komori Srbije i sa još većim uspehom učestvovao je u radu svih sektora u komorskom sistemu, a posebno u sektoru međunarodnih ekonomskih odnosa gde je dao nemerljiv i kvalitetan doprinos razvoju privredne saradnje Republike Srbije i velikog broja država.

Oženjen je, otac dvoje dece. Živi i radi u Beogradu.