Мобилна навигација
11. sep 2020.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 7/18 (usluge mobilne telefonije) za paket 4 i 5

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU

u postupku centralizovane javne nabavke broj 7/18 (usluge mobilne telefonije)

za paket 4 i 5

 

 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak – centralizovana javna nabavka

Predmet javne nabavke: Nabavka usluga mobilne telefonije

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:  – 64212000-5

Ugovorena vrednost iznosi 1.500.000,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bila je ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj primljenih ponuda: 2.

Datum zaključenja okvirnog sporazuma 3.9.2018. godine

Datum zaključenja ugovora: 28.8.2020. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa dobavljačem: Telekom Srbija, ul, Takovska broj 2

Period važenja ugovora: Do 19.9.2021. god.