Мобилна навигација
18. maj 2023.

Vitas na otvaranju manifestacije „Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost“ na Kopaoniku

Pomoćnik ministra privrede Nikola Vitas obratio se prisutnima na otvaranju manifestacije ,,Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost“ na Kopaoniku i pozdravio prisutne u ime Ministarstva privrede i ministra Radeta Baste.

Vitas je istakao da Ministarstvo privrede ulaže velike napore u pogledu stvaranja privrednog ambijenta pogodnog za integraciju u evropsku i svetsku privredu. 

„Ministarstvo privrede preuzelo je sve relevantne tehničke propise EU iz svoje nadležnosti, a  stvaranjem odgovarajućeg privrednog ambijenta obezbeđujemo preduslove za nesmetan plasman srpskih proizvoda na jedinstveno tržište EU, odnosno podizanje nivoa konkurentnosti srpske privrede i razvoja ukupne klime za unapređenje kvaliteta u našoj zemlji“, poručio je Vitas.

Istakao je i da je posebno ponosan na osnivanje Saveta za kvalitet kao stručnog savetodavnog tela koji za cilj ima razvoj u oblasti infrastrukture kvaliteta.

„Savet za kvalitet će i u narednom periodu pratiti i analizirati sprovođenje aktivnosti u oblasti infrastrukture kvaliteta, davati mišljenja i preporuke, razmatrati pitanja od značaja za razvoj i unapređenje infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji”, zaključio je Vitas.