Мобилна навигација
11. okt 2022.

Kako standardi mogu da olakšaju održivo poslovanje?

U okviru projekta ”EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima” u delu koji se odnosi na jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvaliteta i tržišnog nadzora, tokom oktobra biće organizovano šest okruglih stolova u regionalnim privrednim komorama u Srbiji.

Tema prvog okruglog stola, koji je organizovan u Regionalnoj privrednoj komori u Subotici, bila je «Izazovi u primeni tehničkih propisa i kako standardi mogu da olakšaju održivo poslovanje». O toj temi govorili su predstavnici Instituta za standardizaciju Srbije, Privredne komore Srbije i Ministarstva privrede Republike Srbije.

Evropska unija podržava Ministarstvo privrede i druga resorna ministarstva u usklađivanju zakonodavstva Srbije sa Evropskom unijom u području slobodnog kretanja roba, koje je uz slobodu kretanja ljudi, usluga i kapitala, jedna od osnovnih sloboda na kojima se zasniva EU, jer jedinstveno i zajedničko tržište predstavlja suštinu evropskih integracija. Kada se usklade nacionalni propisi za proizvode sa zakonodavstvom Evropske unije, osigurava se jednak tretman, povećanje konkurentnosti, niže cene i veći i širi izbor za potrošače.

Mile Mitrović, predstavnik Ministarstva privrede, govorio je o ključnim izazovima u primeni tehničkih propisa u praksi – tumačenju propisa, pripremi dokumentacije, sprovođenju ocenjivanja usaglašenosti, označavanju proizvoda, značaju primene srpskih i evropskih harmonizovanih standarda, kao i o dilemama koje imaju proizvođači prilikom stavljanja proizvoda na tržište.

«Standardizacija doprinosi efikasnijem obavljanju poslovnih procesa, poštovanju propisa i izgradnji poverenja korisnika, dobavljača i ostalih zainteresovanih strana. Primena standarda može unaprediti poslovanje svake organizacije, bez obzira na vrstu, veličinu i delatnost», rekla je Ljubica Petrović iz Instituta za standardizaciju Srbije.

Imajući u vidu važnost teme klimatskih promena i potrebu prilagođavanja privrede najnovijim propisima, Dušan Stokić iz Privredne komore Srbije govorio je o regulatornom okviru i međunarodnim standardima za kvantifikaciju i izveštavanje o emisijama gasova sa efektom staklene bašte (GHG), kao i o važnosti standarda održivosti za poslovanje i konkurentnost kompanija.

„Polazeći od mnogih izazova sa kojima se kompanije danas susreću na globalnim tržištima, predstavio sam zakonske obaveze operatera postrojenja za monitoring, izveštavanje i verifikaciju emisija gasova staklene bašte (GHG), a fokus je bio na standardima kao dostupnom dobrovoljnom instrumentu koji predstavljaju najefikasniju podršku kompanijama u borbi protiv klimatskih promena, a u korist održivog poslovanja“, rekao je Stokić.

Evropska unija pruža kontinuiranu podršku Srbiji u otklanjanju tehničkih barijera trgovini i slobodnom kretanju roba. Proces usaglašavanja sa propisima i standardima EU ostvaren je, između ostalog, i kroz tehničku podršku institucijama kroz nekoliko projekata čija je vrednost viša od deset miliona evra.