Мобилна навигација
Биљана Жарковић

Biljana Žarković

Sektor za investicije u infrastrukturne projekte

Biljana Žarković rođena je u Ljigu 1959. godine. Diplomirala je 1982. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, na krivično-sudskom smeru.

Radno iskustvo sticala je, najpre, u Skupštini opštine Ljig, gde u periodu od godinu dana radi na imovinskopravnim poslovima, a potom, u periodu od 1984. do 1987. godine, obavlja i poslove sekretara Radne organizacije „Livnica Ljig“. Karijeru, 1987. godine nastavlja u Javnom preduzeću „PTT Srbija“ na poslovima rukovodioca službe za zajedničke poslove, koordinatora za složene imovinsko-pravne poslove, direktora Radne jedinice za izdavačku delatnost i zamenika direktora samostalnog sektora za internu reviziju.

U periodu 2005-2010. godine obavlja poslove specijalnog savetnika iz oblasti lokalne samouprave u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a potom, od 2010. do 2012. godine, i poslove pomoćnika ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Sektor za unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave.

Za pomoćnika ministra koji rukovodi Sektorom za investicije u infrastrukturne projekte u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave postavljena je septembra 2013. godine.

Poslove pomoćnika ministra koji rukovodi Sektorom za investicije u infrastrukturne projekte nastavila je da obavlja i u Ministarstvu privrede.

Tokom karijere učestvovala je u pripremi i izradi brojnih zakonskih i podzakonskih akata, strateških dokumenata i razvojnih projekata.

Udata je i majka dvoje dece.