Процес приватизације предузећа са друштвеним капиталом одвија се у складу са Законом о приватизацији и Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији који су правни оквир учинили примеренијим за преостале субјекте приватизације.

Више информација о приватизацији на можете видети на интернет презентацији Министарства посвећеној процесу приватизације.

Министар привреде је у складу са Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији, образовао Комисију за давање сагласности која поступа по захтевима за давање сагласности на одлуке предузећа са већинским друштвеним капиталом и субјеката приватизације.

Комисија за давање сагласности поступа, ради и одлучује у складу са Пословником и прилогом 1 и прилогом 2, који су његов саставни део.

Министар привреде је, такође, у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације образовао Комисију за разматрање захтева за давање сагласности привремених заступника капитала на одлуке нових органа управљања субјеката приватизаицје који су конституисани након раскида уговора о продаји капитала.

Ова Комисија поступа, ради и одлучује у складу са Пословником и Прилогом 1 и Прилогом 2 који су његов саставни део.

 

 

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

08. март 2017. - Правилник о садржају извештаја привременог заступника капитала са пратећим документима

icon

Преузмите

03. фебруар 2017. - Закључак о повезивању стажа бившим запосленима у субјектима приватизације за 2017. годину

icon

Преузмите

03. фебруар 2017. - Процедура о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је стечајни поступак отворен у 2015, 2016. и 2017. години

Преузмите

03. фебруар 2017. - Процедура о повезивању стажа осигурања запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом који не могу да остваре право на пензију

Преузмите

13. јануар 2017. - Захтев за одобрење кредита из Програма за кредитну подршку предузећу РТБ БОР ГРУПА – РТБ БОР ДОО Бор и другим предузећима у поступку приватизације преко Фонда за развој РС за 2017. годину

icon

Одлука Владе Републике Србије о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја

29. мај 2015. - Одлука Владе Републике Србије о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја

icon

Образложење Одлуке Владе Републике Србије о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја

30. мај 2015. - Образложење Одлуке Владе Републике Србије о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја

icon

Преузмите

19. фебруар 2016. - Пословник о раду Комисије за давање сагласности

icon

Преузмите

01. јун 2016. - Пословник о раду Комисије - Прилог 1

icon

Преузмите

01. јун 2016. - Пословник о раду Комисије - Прилог 2

icon

Преузмите

30. новембар 2016. - Пословник о начину поступања рада и одлучивања Комисије за разматрање захтева привремених заступника капитала

icon

Преузмите

30. новембар 2016. - Пословник о начину поступања рада и одлучивања Комисије за разматрање захтева привремених заступника капитала - Прилог 1

icon

Преузмите

30. новембар 2016. - Пословник о начину поступања рада и одлучивања Комисије за разматрање захтева привремених заступника капитала - Прилог 2

icon