slika

Помоћник министра за контролу и надзор над радом јавних предузећа Дубравка Дракулић

Рођена је у Београду 1970. године. Основну школу и гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Од маја 1997. до децембра 2002. године радила је у Савезном министарству финансија, најпре као приправник, а касније као саветник за хартије од вредности у Сектору за савезни буџет.

Од јануара 2003. до маја 2007. године је самостални стручни сарадник у Сектору за страна улагања, донације и развојну помоћ, односно руководилац Групе за финансијске послове.

У периду од маја 2007. до новембра 2014. године, као начелник Одељења за финансијске послове, односно руководилац Групе за правне послове, план и анализу у Сектору за приватизацију и стечај, обавља послове у Министарству економије и регионалног развоја, Министарству финансија и привреде и Министарству привреде.

У новембру 2014. године постављена је за в.д. помоћника министра привреде, док је у марту 2015. године постављена на положај помоћника министра у Министарству привреде – Сектор за контролу и надзор над радом јавних предузећа.

Учествовала је у изради више нацрта закона, као и интерних општих аката министарства. Похађала је обуке које се односе на финансијско управљање и контролу у јавном сектору.

slika

Помоћник министра за мала и средња предузећа и предузетништво Катарина Обрадовић Јовановић

Катарина Обрадовић Јовановић рођена је 1974. године у Београду. Завршила је Машински факултет Београдског универзитета, смер индустријско инжењерство.

Први радни однос засновала је у Економском институту, као приправник, а касније као аналитичар, где је стекла искуство на различитим консултантским пројектима у области реорганизације предузећа.

Последњих 12 година била је на руководећим позицијама у сектору за мала и средња предузећа и радила на припреми предлога стратешких докумената у овој области и праћењу њиховог спровођења, као и на конципирању и реализацији већег броја различитих програма и активности подршке за мала и средња предузећа и предузетништво. Током овог периода констансто се усавршавала у области подршке МСПП и европских интеграција, кроз похађање различитих стучних обука и студијске посете, укључујући  US State department Internatiolanal Leadership Visitors програм, ЕУ Visitors програма Европског парламента и Европске комисије и студијски програм за више руководиоце у облати индустрије и развоја МСП у Јапану.

Учествовала је у великом броју радних група за припрему нацрта закона, међуминистарских радних група за припрему планова у различитим областима, програмирање донаторске подршке и сл. Била је секретар Савета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

Представник је Републике Србије у различитим међународним радним телима, пројектима и иницијативама, које се баве темама предузетништва и конкурентности и координатор за спровођења Акта о малим предузећима Европске Уније у Републици Србији.

У домену европских интеграција, заменик председника је преговарачке групе за поглавље 20 које се односи на индустријску политику и мала и средња предузећа и обавља функцију високог службеника за програме помоћи Министарства привреде у оквиру система управљања ИПА средствима ЕУ.

Течно говори енглески и служи се француским језиком. Удата је и мајка двоје деце.

 

slika

В.д помоћник министра за инфраструктуру квалитета Јован Петровић

Јован Петровић је рођен 1977. године у Београду. Дипломирао је на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду.

Прва радна искуства стицао је у приватном сектору. Од 2008. године запослен је у Министарству привреде, Сектору за инфраструктуру квалитета, где обавља и руководи пословима који се односе на стратегију и политику развоја стандардизације, акредитације и метрологије, праћење и спровођење закона и подзаконских аката овој области, сарадњу са Институтом за стандардизацију Србије, Акредитационим телом Србије и Дирекцијом за мере и драгоцене метале, али и са другим органима и организацијама ради дефинисања приоритета у овим областима.

Учествовао је изради закона и осталих прописа у области инфрастуктуре квалитета и радио на њиховом усклађивању са европским директивама, уредбама и одлукама.

Сарађује са европским организацијама за акредитацију и стандардизацију.

Говори енглески и служи се руским језиком.

Ожењен је и отац две девојчице.

slika

Помоћник министра за инвестиције у инфраструктурне пројекте Биљана Жарковић

Биљана Жарковић рођена је у Љигу 1959. године. Дипломирала је 1982. године на Правном факултету у Београду, на кривично-судском смеру.

Радно искуство стицала је, најпре, у Скупштини општине Љиг, где у периоду од годину дана ради на имовинско-правним пословима, а потом, у периоду од 1984. до 1987. године, обавља и послове секретара Радне организације „Ливница Љиг“. Каријеру, 1987. године наставља у Јавном предузећу „ПТТ Србија“ на пословима руководиоца службе за заједничке послове, координатора за сложене имовинско-правне послове, директора Радне јединице за издавачку делатност и заменика директора самосталног сектора за интерну ревизију.

У периоду 2005-2010. године обавља послове специјалног саветника из области локалне самоуправе у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, а потом, од 2010. до 2012. године, и послове помоћника министра у Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Сектор за унапређење капацитета јединица локалне самоуправе.

За помоћника министра који руководи Сектором за инвестиције у инфраструктурне пројекте у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе постављена је септембра 2013. године.

Послове помоћника министра који руководи Сектором за инвестиције у инфраструктурне пројекте наставила је да обавља и у Министарству привреде.

Током каријере учествовала је у припреми и изради бројних законских и подзаконских аката, стратешких докумената и развојних пројеката.

Удата је и мајка двоје деце.

slika

В.д. помоћник министра за приватизацију и стечај Драган Угрчић

Драган Угрчић је рођен 1981. године у Kнину, Република Хрватска. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду, где завршава и мастер студије.

Прва радна искуства стицао је у приватном сектору.

Од 2008. године ангажован је Агенцији за приватизацију и у државним органима на пословима приватизације и стечаја, од руководиоца пројекта до директора.

Дужност в.д. директора Агенције за приватизацију обавља од новембра 2015. године, а фебруара 2016. бива постављен за директора Одељења за кооринацију са Министарством привреде и Владом Србије у Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Располаже значајним искуством у пословима приватизације и стечаја, руковођењу активностима везаних за инвестиционе прилике, као и преговорима са потенцијалним стратешким инвеститорима и међународним финансијским институцијам.

Говори енглески језик.

Ожењен, живи у Београду.