slika

Драган Стевановић

Драган  Стевановић рођен је у Сурдулици 1973. године. Основну и средњу школу завршио је у Новом Травнику у Босни и Херцеговини, а вишу школу за пословне секретаре и менаџмент у Сремским Карловцима где стиче звање економиста – оперативни менаџер.

Основне академске студије завршава на Факултету за пословно индустријски менаџмент, Унион универзитета у Београду.

У периоду од 2000. до 2008. године бавио се приватним послом производње и трговине.

Од 2004. године обавља функцију председника СО Сурдулица, а 2008. године је изабран за народног посланика у Скупштини Републике Србије, где је био члан Одбора за приватизацију и Одбора за међунационалне односе.

У мандату претходне владе обављао је дужност државног секретара у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе.

Ожењен је и отац двоје деце.

slika

Милун Тривунац

Милун Тривунац рођен jе 1976. године. Завршава прва три разреда Прве београдске гимназиje, док четврти разред завршава на Collinsville High School у Илиноису, САД. Студије економије започиње на Southern Illinois University (САД), а звање дипломираног економисте стиче 2002. године на Anglo-American Универзитету (Чешка Република). Звање магистра економских наука (МBA) стиче на Rochester Institute of Technology у Америци, као други најбољи студент у класи. Има лиценцу портфолио менаџера и положен државни испит.

Господин Тривунац има близу 15 година радног искуства у области корпоративних финансија, саветовања при продаји и куповини предузећа и реструктурирању предузећа. Каријеру је започео у Прагу 2003. године, као финансијски аналитичар у GE Capital Bank (финансијски огранак General Electric). Каријеру је наставио у Србији, где од  краја 2003. до марта 2006. године ради у компанији Deloitte & Touche на позицији вишег консултанта. До августа 2007. године био је шеф одељења корпоративних финансија у Erste Bank Србија, где је био задужен за активности инвестиционог банкарства за регион Југоисточне Европе.

Као портфолио менаџер био је запослен у AЦ Фондовима DZU а.д. и Ilirika Друштву за управљање инвестиционим фондовима од септембара 2007. до априла 2010. године. Активно је управљао фондовима типа раста вредности имовине (акцијски фондови).

Од априла 2010. године ради у Министарству привреде. Био је саветник министра, а од јуна 2014. до септембра 2016. године, вршио је дужност помоћника министра у сектору за приватизацију и стечај.

Говори енглески, француски и чешки језик.