На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, информације и документи којима располаже Министарство привреде, а који су настали у раду или у вези са радом овог Министарства доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности да зна, остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

ДОКУМЕНТИ

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

icon

Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији

Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији

icon

Жалба када орган власти није поступио/није поступио у целости по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)

Жалба када орган власти није поступио/није поступио у целости по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)

icon