Информатор о раду Министарства привреде сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10).

 

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

08. мај 2017. - Информатор о раду

icon

Преузмите

08. мај 2017. - Информатор о раду

icon