Развојна агенција Србије расписује

конкурс

за избор најбољих пројектних идеја које за циљ имају представљање  инвестиционог пројекта у једном региону или делу региона у Републици Србији.

 

Право на учешће имају пројектни тимови високошколских установа акредитованих у складу са Правилником о стандардима и поступком за акредитацију високошколских установа и студијских програма. Пројектни тим чине један професор у улози ментора и студенти те високошколске установе. Пројектни тим може поднети само један предлог пројектне идеје.

            Обавезни елементи Пројектне идеје су:

 • SWОT анализа региона или дела региона;
 • Конкретизација потенцијала региона или дела региона;
 • Опис и оквирни буџет потенцијалне инвестиције;
 • Утицај потенцијалне инвестиције на локални економски и регионални развој;
 • Предлог брендинга и промо кампање Пројектне идеје.

Високошколске установе могу конкурисати са више предлога пројектних идеја у оквиру једног региона уколико се делови региона на које се предлози пројектних идеја односе не поклапају у више од 50% јединица локалних самоуправа. Високошколске установе могу конкурисати са предлозима пројектних идеја које нису везане за регион у којем је седиште те високошколске установе.

Документација која се подноси приликом пријављивања:

 1. Попуњена пријава, потписана и оверена од стране високошколске установе;
 2. Доказ о акредитацији високошколске установе учеснице на конкурсу;
 3. Писана изјава подносиоца захтева о прихватању услова за учешће на конкурсу, потписана и оверена од стране овлашћеног лица и високошколске установе;
 4. Подаци о члановима пројектног тима са њиховим биографијама.

            Предлози Пројектних идеја се не могу односити на активности које се реализују у:

 • војној и дуванској индустрији;
 • финансијском сектору;
 • организацији игара на срећу и лутрија.

О избору најбољих пројектних идеја одлучиваће Комисија. Обезбеђен је наградни Фонд за најбоље рангиране предлоге пројектних идеја у износу од 4.000.000,00 динара. Вредност прве награде износи 1.000.000,00 динара, вредност друге награде износи 800.000,00 динара и вредност треће награде износи 600.000,00 динара. По 400.000,00 динара наградиће се пројектни тимови који унутар пројектне идеје представе најбоље брендинг решење, решење за најбољи утицај на животну средину, решење за најбољи допринос новом запошљавању и решење за најбољи утицај на развој заједнице. Новчане награде ће бити исплаћене високошколским установама и члановима награђених пројектних тимова у висини и на начин предвиђен уговором.

            Конкурс је отворен до 31. марта 2017. године. Неблаговремена и непотпуна документација неће бити разматрана.

            Сва идејна решења морају представљати оригиналну творевину којом се не врши повреда или угрожавање ауторских права трећих лица.

            Пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, на адреси www.ras.gov.rs. Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом, на адресу:

            Кнеза Милоша 12/4, 11000 Београд, са назнаком:

       Пријава на конкурс по програму – „Програм подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера –  Компонента 2 у 2016. години“ .

За детаљније информације можете се обратити Развојној агенцији Србије путем електронске поште на konkurs@ras.gov.rs .

 

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

27. децембар 2016. - Конкурс за избор најбољих пројектних идеја које за циљ имају представљање инвестиционог пројекта у једном региону или делу региона у Републици Србији

icon

Преузмите

27. децембар 2016. - Образац 1

icon

Преузмите

27. децембар 2016. - Образац 2

icon