loading

Почетна – Инфо привреда

25. април 2016.

Привредни и регионални развој

У циљу економског раста и стварања доброг пословног окружења за повећање инвестиција, броја запослених и равномернији регионални…

више информација
17. фебруар 2016.

Мала и средња предузећа

У 2014. години у Србији је у оквиру предузетничког сектора пословало 324.272 предузећа, што представља 99,8% од укупног броја привредних…

више информација
01. јун 2015.

Приватизација

Процес приватизације предузећа са друштвеним капиталом одвија се у складу са Законом о приватизацији и Законом о изменама…

више информација
31. мај 2015.

Јавна предузећа

Јавна предузећа обављају делатност од општег интереса и могу их оснивати Република Србија, аутономна покрајина или јединица…

више информација
31. мај 2015.

Министарство привреде у процесу европских интеграција

Процес европских интеграција одвија се кроз два уско повезана процеса: процес придруживања (који је заснован на Споразуму о…

више информација