loading

Програми и пројекти

Програми и пројекти

У циљу економског развоја Министарство привреде реализје програме и пројекте којима се унапређује пословни амбијент, конкурентност,…

више информација

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години

У циљу јачања конкурентности привредних субјеката, унапређења њиховог пословања и интернационализације, као и креирања нових…

више информација

Програм мера о распореду и коришћењу средстава за подстицање регионалног развоја – Градимо заједно у 2016.

У складу са Финансијским уговором „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”, закљученим између Републике Србије и…

више информација

Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2016. годину

У циљу стварања повољних услова за привлачење инвестиција унапређењем привредног амбијента и отварања нових радних места…

више информација

Пројекат за унапређењe конкурентности и запошљавања

Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара (89,5милиона евра) за финансирање…

више информација

COSME – Програм Европске уније за предузећа и мала и средња предузећа

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME) је програм Европске уније за конкурентност предузећа и малих и средњих предузећа са буџетом…

више информација

Tвининг пројекат „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености производа у Републици Србији”

Главни циљ Tвининг пројекта „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености…

више информација

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години

У циљу јачања конкурентности привредних субјеката, унапређења њиховог пословања и интернационализације, као и креирања нових…

више информација

Програм „Подриње“

Програм „Подриње“ реализује се у циљу искоришћења огромних могућности и развојних шанси са обе стране реке Дрине. Подразумева…

више информација

Програм подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години

I. Уводни део Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) члан 7, у оквиру Раздела 20 –…

више информација
Страна:123