loading

Привредни и регионални развој

Привредни и регионални развој

У циљу економског раста и стварања доброг пословног окружења за повећање инвестиција, броја запослених и равномернији регионални…

више информација

Подстицаји филмској индустрији

Република Србија поседује добре темеље за успешну филмску индустрију. Кључна инфраструктура обухвата високо рангиране филмске…

више информација