loading

Мала и средња предузећа и предузетништво

Мала и средња предузећа

У 2014. години у Србији је у оквиру предузетничког сектора пословало 324.272 предузећа, што представља 99,8% од укупног броја привредних…

више информација

Задругарство у Србији

Прва задруга у Србији је основана у Бачком Петровцу 1846. године. Оснивање задруга у Србији је уследило одмах након оснивања првих…

више информација

Стари занати

Министарство привреде обавља послове сертификације у области традиционалних заната, старих и уметничких заната и послова…

више информација