loading

Јавна предузећа

Јавна предузећа

Јавна предузећа обављају делатност од општег интереса и могу их оснивати Република Србија, аутономна покрајина или јединица…

више информација