loading

Инфо привреда

Привредни и регионални развој

У циљу економског раста и стварања доброг пословног окружења за повећање инвестиција, броја запослених и равномернији регионални…

више информација

Подстицаји филмској индустрији

Република Србија поседује добре темеље за успешну филмску индустрију. Кључна инфраструктура обухвата високо рангиране филмске…

више информација

Програми и пројекти

У циљу економског развоја Министарство привреде реализје програме и пројекте којима се унапређује пословни амбијент, конкурентност,…

више информација

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години

У циљу јачања конкурентности привредних субјеката, унапређења њиховог пословања и интернационализације, као и креирања нових…

више информација

Мала и средња предузећа

У 2014. години у Србији је у оквиру предузетничког сектора пословало 324.272 предузећа, што представља 99,8% од укупног броја привредних…

више информација

Задругарство у Србији

Прва задруга у Србији је основана у Бачком Петровцу 1846. године. Оснивање задруга у Србији је уследило одмах након оснивања првих…

више информација

Стари занати

Министарство привреде обавља послове сертификације у области традиционалних заната, старих и уметничких заната и послова…

више информација

Програм мера о распореду и коришћењу средстава за подстицање регионалног развоја – Градимо заједно у 2016.

У складу са Финансијским уговором „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”, закљученим између Републике Србије и…

више информација

Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2016. годину

У циљу стварања повољних услова за привлачење инвестиција унапређењем привредног амбијента и отварања нових радних места…

више информација

Пројекат за унапређењe конкурентности и запошљавања

Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара (89,5милиона евра) за финансирање…

више информација
Страна:1234