Комисија надлежна за спровођење поступка стратешког партнерства за Галенику је 15. августа 2016. године одлучила да се продужи рок за исправку техничких недостатака који се односе на документацију достављену у оквиру коверти које садрже податке о понуђачима.

Рок је продужен за два дана, те су понуђачи Cadila Pharmaceuticals Limited из Индије, EMS S.A. из Бразила и Конзорцијум Frontier Pharma Limited из Велике Британије и LLC NPA Petrovax Pharm из Русије дужни да доставе додатну документацију најкасније до 18. августа 2016. године.

По истеку наведеног рока, Комисија ће приступити отварању финансијске понуде оних понуђача који буду доставили документацију у складу са правилима поступка стратешког партнерства.