Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара (89,5милиона евра) за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања.

Oснoвни циљ Прojeктa je ублажавање и отклањање препрека за повећање конкуретности и повећање запослености. Битан сегмент на који је Пројекат усмерен јесте однос потражње и понуде радне снаге, како са аспекта радника тако и од стране компанија, односно послодаваца. Циљане реформе су одређене на основу приоритета Владе Републике Србије, постојећих програма Светске банке на тему конкурентности и подизања запослености, као и на основу аналитичких активности из области релевантних за овај пројекат. Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога се овај Пројекат фокусира на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе ради остваривања циљева овог пројекта.

Активности на Пројекту спроводиће – као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике.

Споразум о зајму је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 и ступио је на снагу 7. јануара 2016. године.
Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године.

Више информација о Пројекту можете сазнати: http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en

Пројектом је предвиђено ангажовање експерата, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности. Огласе за ангажовање експерата можете видети и преузети у наставку:

ДОКУМЕНТИ

Преузмите оглас за ангажовање

13. јун 2016. - REoI Specialist for Performance and Value Chain Analysis of Selected Sectors

icon

Преузмите оглас за ангажовање

08. јун 2016. - REoI Sector Policy Development

icon

Преузмите оглас за ангажовање

08. јун 2016. - REoI C2 Specialist for Establishment of the System for Internationalization of Serbian Economy

icon

Преузмите оглас за ангажовање

08. јун 2016. - REoI C2 Specialist for Improvement of SMEE Competitiveness

icon