Јавна предузећа обављају делатност од општег интереса и могу их оснивати Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Јавна предузећа се оснивају и послују у складу са Законом о јавним предузећима, који уређује услове и начин обављања делатности од општег интереса, као и законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

У Републици Србији је укупно 727 јавних и јавно-комуналних предузећа, и то 36 јавно предузеће чији је оснивач Република Србија и 691 јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина

Министарство привреде, Сектор за контролу, надзор и управне послове у области јавних предузећа и привредних регистара, прати пословање јавних предузећа и друштва капитала која обављају делатност од општег интереса. У складу са тим, Министарство је донело Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и Упутство о начину достављања извештаја о реализацији годишњих, односно трогодишњих планова. Обрасце које је непоходно попунити и доставити приликом извештавања, могу се преузети у наставку.

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

23. мај 2017. - Прелиминарна анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија за 2016. годину

Преузмите

14. април 2016. - Упутство о начину достављања извештаја о реализацији годишњих, односно трогодишњих планова

icon

Преузмите

13. април 2016. - Обрасци за тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Обрасци од броја 1 до 11)

icon

Преузмите

13. април 2016. - Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Јавна предузећа чији је оснивач Република Србија

14. април 2016. - Јавна предузећа чији је оснивач Република Србија

icon

Јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина

14. април 2016. - Јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина

icon

Преузмите

20. фебруар 2017. - Пословник Комисије за спровођење конкурса за избор директора

icon