Извештај о малим и средњим предузећима и предузетништву за 2014. годину, представља редован годишњи статистички преглед стања у овој области и основу за унапређење мера за динамичнији раст и развој сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, како на националном, тако и на регионалном и локалном нивоу. Приказани су и анализирани ефекти предузетих мера за унапређење развоја предузетничког сектора привреде, из којих проистичу и најважнији изазови, активности и резултати који се односе на област предузетништва.

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

26. септембар 2016. - Извештај о малим и средњим предузећима и предузетништву за 2014. годину

icon