Ministarstvo privrede - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija16.07.2014.
Konstruktivan dijalog sa sindikatima, rešeno pitanje zdravstvenih knjižicaA K T U E L N O
Vesti i saopštenja

N A J A V E

Predlozi i Nacrti zakona
Javna rasprava o Nacrtu zakona o privatizaciji
Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva privrede


Ministarstvo privrede Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd