Ministarstvo privrede - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija25.07.2014.
Smanjenje plata i penzija do 10 odsto. Rebalans budžeta do 15. septembra.A K T U E L N O
Vesti i saopštenja

N A J A V E

Predlozi i Nacrti zakona
Javna rasprava o Nacrtu zakona o privatizaciji
Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva privrede


Ministarstvo privrede Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd