Назив:

Јавни позив за правне субјекте за унапређење приступа малих и средњих предузећа јавним набавкама (COS-APP-2016-2-05: Improving SMEs’ access to public procurement)

Опис:

Циљ јавног позива је да допринесе унапређењу учешћа малих и средњих предузећа у тендерима, посебно међународним, а кроз активности посредничких организација, које треба да пруже подршку малим и средњим преузећима приликом учешћа у јавним набавкама.
Како се потребе малих и средњих предузећа разликују од земље до земље, као и између сектора, организације које буду поднеле предлоге пројеката за финансирање морају да обухвате активности за унапређење својих услуга, а у складу са реалним потребама малих и средњих предузећа са којима сарађују. Сваки од наведених предлога пројеката мора да обухвати сегмент прекограничне сарадње, покривајући најмање три земље чланице COSME програма, које су чланице конзорцијума.

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

01. јун 2016. - COSME - Jавни позив за унапређење приступа малих и средњих предузећа јавним набавкама

icon